Gmina pomoże. Prace społecznie użyteczne bez skierowania ze starostwa!

  • Eliza Świtling
  • 2013-12-19 09:29:32
Gmina pomoże. Prace społecznie użyteczne bez skierowania ze starostwa!
  • Foto: UM Szczecinek

Od pewnego czasu w środowisku samorządowców coraz częściej pojawiają się sygnały o konieczności przekazania gminom kompetencji związanych z organizacją prac społecznie użytecznych, które do tej pory znajdowały się w gestii starostw powiatowych.

Jak donosi serwis samorządowy PAP, resort pracy poparł  postulaty wiceprezesa Unii Miasteczek Polskich,  Eugeniusza Gołembiewskiego, który zaproponował zmianę w przepisach dotyczących  organizowania prac społecznie użytecznych. Chodzi o umożliwienie gminom organizowania tych prac bez koniecznego dzisiaj skierowania ze starostwa powiatowego. Gmina mogłaby je realizować jedynie w porozumieniu ze starostą i sama opłacać zatrudnionych w ten sposób pracowników. Osoby, które podejmują się tych prac, tak jak obecnie, musiałyby oczywiście posiadać status bezrobotnego. „Unii Miasteczek Polskich zależy na tym, żeby zachowując dotychczasowe przepisy (…) w sytuacjach naglących, na takich samych warunkach, gmina mogła zatrudniać w ramach prac społecznie użytecznych z własnych środków” – wyjaśnił wiceprezes UMP. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pozytywnie oceniło propozycję Gołembiewskiego. Przedstawiciele resortu zapowiedzieli, że zależy im na jak najszybszym wprowadzeniu rozwiązań w życie. Zaproponowali pomoc w przygotowaniu stosownej poprawki przepisów tak, aby już w styczniu 2014 roku mógł się nią zająć Sejm. W obecnym stanie prawnym gmina może organizować prace społecznie użyteczne dla osób mających status bezrobotnych jedynie za zgodą powiatowych urzędów pracy. Eugeniusz Gołembiewski zauważył, że z powodów finansowych zwykle te prace kończą się listopadzie, a zaczynają dopiero w marcu następnego roku. - Jest taka przerwa, kiedy te prace są najbardziej potrzebne, żeby udzielić wsparcia osobom, które chcą nie tylko od gminy pieniędzy, ale oferują coś w zamian. Choćby pomoc przy odśnieżaniu – powiedział. Wypada zatem tylko trzymać kciuki za jak najszybsze podpisanie stosownych zmian w polskim prawie, które dadzą w tym zakresie samorządom gminnym dużo większą swobodę aniżeli obecne przepisy.

INFO: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: