Skanska za 4,7 mln zł wybuduje Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej

  • Eliza Świtling
  • 2013-12-10 14:09:24
Skanska za 4,7 mln zł wybuduje Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Starostwo Powiatowe w Szczecinku w drodze przetargu wyłoniło firmę Skanska, która za 4,7 mln zł netto wybuduje nowoczesny i ciekawy architektonicznie budynek Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej. Ponadregionalnego Ośrodka Rewitalizacji Jezior w Szczecinku. Inwestorem jest Powiat Szczecinecki.

- Centrum składać się będzie z dwóch budynków połączonych ze sobą na poziomie parteru. W ramach zagospodarowania terenu powstanie otwarte audytorium, teren rekreacyjny z miejscami do prowadzenia zajęć na powietrzu, miejsce na ognisko, tereny zielone, ścieżki oraz nowy parking samochodowy – mówi Tomasz Bromber, Menadżer Projektu, Skanska. 

Nowy obiekt, o którego budowę zabiegał Starosta Szczecinecki i Burmistrz Szczecinka, będzie miał dwie kondygnacje oraz taras. Pomiędzy Centrum, a istniejącym w tym miejscu jednokondygnacyjnym obiektem magazynowym powstanie swoisty pasaż, przez który możliwy będzie bezpośredni dostęp z nabrzeża do dziedzińca znajdującego się przy zabytkowym zamku. Tym samym obie przestrzenie zostaną ze sobą połączone. We wnętrzu budynku znajdować się będą m.in. sale dydaktyczne (w tym również multimedialne), sala audytoryjna, sala wielofunkcyjna z wbudowanymi akwariami oraz pokoje gościnne z galerią. Na I piętrze powstanie taras z widokiem na jezioro przykryty płótnem żaglowym. 

Centrum ma składać się m.in. z bogato wyposażonych sal dydaktycznych z eksponatami i akwariami, sali multimedialnej, laboratorium, w którym uczestnicy zajęć będą logii w sposób praktyczny poznać procesy zachodzące w środowisku oraz zbadać stan środowiska naturalnego poprzez analizę wcześniej zebranych w terenie próbek. Laboratorium wyposażone będzie w mikroskopy, miernik natężenia dźwięku, GPS, echosondę, zestawy ekologiczne do badania wody i powietrza, testy do pobierania próbek glebowych oraz inny sprzęt badawczy. 

Poza tym na terenie Centrum planuje się uruchomienie bazy noclegowej z 50 łóżkami, 2-3 osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym będą dostępne dla zainteresowanych ofertą placówki. Misją Centrum będzie poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności społeczeństwa w zakresie ekologii oraz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć praktycznych, warsztatowych, laboratoryjnych oraz wyjazdów terenowych, jak również przygotowywanie i przeprowadzanie programów edukacji ekologicznej z zakresu ekologii wód, gleb i powietrza, edukacji przyrodniczo - leśnej, gospodarki odpadami oraz ichtiologii.

- Pierwszy etap prowadzonych przez nas prac obejmie częściową rozbiórkę i przebudowę istniejących na tym terenie obiektów. Następnie rozpoczniemy realizację nowego budynku w miejscu starego „łącznika” oraz prace remontowe i przebudowę istniejących obiektów magazynowych – mówi Tomasz Bromber, Menadżer Projektu, Skanska. Ponadto wykonawca w ramach przebudowy hangaru magazynowego odpowiada za wykonanie nowej połaci dachowej i dobudowanie masztów. Łączna powierzchnia zabudowy nowoczesnego kompleksu wyniesie 1443m2, a powierzchni terenów zewnętrznych 2430 m2.

Koszt całkowity projektu to 6.666.842,80 zł (w tym 45.000 zł dokumentacja techniczna, 5.120.518,30 zł roboty budowlane, 1.501.324,50 zł wyposażenie obiektu). Montaż finansowy wygląda następująco: WFOŚiGW - 4 010 921,40 zł, RDLP Szczecinek – 1 000 000,00 zł, wkład własny - 1 655 921,40 zł. Okres realizacji projektu – 2013 – 2015.

Centrum ma być jedynym w Polsce ośrodkiem, w którym będą prowadzone badania w zakresie wpływu zabiegów rewitalizacyjnych na florę i faunę jezior. Nadzór merytoryczny nad RCEE zadeklarowało wiele instytucji.

INFO: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: