Są pieniądze na wyposażenie szczecineckiego szpitala

  • Eliza Świtling
  • 2013-12-02 14:54:21
Są pieniądze na wyposażenie szczecineckiego szpitala

Jest dobra wiadomość dla szczecineckiego szpitala, a tym samym mieszkańców powiatu szczecineckiego. Dzięki wielomiesięcznym zabiegom Jerzego Hardie-Douglasa, Burmistrza Szczecinka i Krzysztofa Lisa Starosty Szczecineckiego, Minister Finansów zdecydował o dofinansowaniu zadania pn. „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku – II etap” w wysokości 2.466.584 zł! Informacja o zamiarze ministra wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 28 listopada.

W decyzji czytamy: „na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz w związku z wnioskiem Wojewody Zachodniopomorskiego zaakceptowanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego, pismem ww. ministra, udzielam zapewnienia, że na finansowanie zadania pn. „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku – II etap” realizowanego jako zadanie własne przez Powiat Szczecinecki zostaną uwzględnione środki w wysokości 2.466.584 zł w ustawie budżetowej na rok 2014 ze środków rezerwy celowej utworzonej w celu wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiących inwestycyjne zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie na podstawie art. 20a ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”. 

Dzięki środkom z tzw. rezerwy 20a możliwe będzie wyposażenie wybudowanego w latach 2012-2013 nowego skrzydła Szpitala w Szczecinku, w tym oddziału internistycznego i urazowo-ortopedycznego wraz z nowoczesną salą operacyjną m.in. w profesjonalne łóżka intensywnej opieki, poudarowych, niezbędne wyposażenie sanitarne oraz wysokiej jakości sprzęt medyczny m.in. kolumny chirurgicznej, kolumny anestezjologicznej z windą do zawieszania aparatu do znieczulania, stołu operacyjnego ortopedycznego z przystawkami specjalistycznymi do operacji barku oraz kończyn górnych i dolnych, respiratora, defibrylatora, ramienia C, kardiomonitora oraz wykonanie i wyposażenie zaplecza funkcjonującego na potrzeby ww. oddziałów pod płytą lądowiska. 

Całkowita wartość zadania wynosi 4.933.169,00 zł, z czego połowa kwoty to środki własne. Termin zakończenia realizacji zadania to 30 czerwca 2014 r.

O środki z Ministerstwa Finansów zabiegał burmistrz Jerzy Hardie-Douglas, starosta Krzysztof Lis, senator Piotr Zientarski i ówczesna minister Elżbieta Bieńkowska.

INFO: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: