Interwencje po spożyciu czyli Tydzień Straży Miejskiej

  • Eliza Świtling
  • 2013-12-02 09:40:39
Interwencje po spożyciu czyli Tydzień Straży Miejskiej

W okresie od 25.11.2013 do 1.12.2013 r. strażnicy miejscy podjęli 147 interwencji w stosunku do 131 osób, z których na 14 nałożono mandaty karne a na 2 zostaną sporządzone wnioski o ukaranie. Najczęstsze interwencje to interwencje związane ze spożywaniem alkoholu i zachowaniem po jego spożyciu

26.11.2013 r. po godzinie 14 dyżurny Policji powiadomił telefonicznie Straż Miejską o mężczyźnie upojonym alkoholem, który ma leżeć przy wieży Przemysława. Na miejscu znaleziono tego mężczyznę. Nie ruszał się
 i czuć było od niego ostrą woń alkoholu. Strażnicy przewieźli tego mężczyznę do szpitala. Tam po paru godzinach okazało się, że mężczyzna posiada ranę kłutą.

Zbliża się zima, więc należy przypomnieć o obowiązkach właścicieli – zarządców nieruchomości. Spoczywa na nich obowiązek usuwania śniegu i lodu oraz śliskości na chodnikach położonych bezpośrednio przy posesjach. Oczywiście za niewywiązywanie się z obowiązku grozi grzywna, jednak to nie grzywna, a ewentualne odszkodowanie zasądzone dla poszkodowanych w wyniku zaniedbania może stanowić prawdziwą dolegliwość. Mamy nadzieję, że zima nastąpi u nas jak najpóźniej, ale należy się do tego przygotować.

INFO: Straż Miejska Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: