Białoborski Euromajdan

  • Irek Markanicz
  • 2013-11-28 13:31:15
Białoborski Euromajdan
  • Foto: Irek Markanicz

Dziś w południe w centrum Białego Boru, odbył się wiec poparcia związany z europejskimi aspiracjami Ukrainy.

Inicjatorem spotkania byli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w którym nauczany jest język ukraiński. W latach 40-stych w ramach akcji ''Wisła'' ludność ukraińska zamieszkująca tereny południowo-wschodniej Polski została przesiedlona na przeciwległy kraniec kraju. Stąd też m.in. w Biały Borze, jest spora mniejszość osób narodowości ukraińskiej. Ważne że w przygotowanie dzisiejszego wiecu włączyła się młodzież. Głównym punktem spotkania było odczytanie rezolucji. Tekst zaprezentowano najpierw w języku ukraińskim a później w języku polskim. W tekście czytamy ''Łącząc się z Ukraińcami w Ojczyźnie i całym światem wyrażamy swój stanowczy protest przeciwko arbitralnej decyzji Prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza zawieszającej prace nad umową stowarzyszeniową. My, młode pokolenie Ukraińców, pragniemy wyrwać się spod wpływów Moskwy i zacząć żyć jak wszystkie cywilizowane narody świata, w państwie prawa i życiowych perspektyw" Już podczas trasy ze szkoły do centrum miasta, młodzież skandowała pro-europejskie hasła. Co warte podkreślenie w wydarzeniu wzięli też udział uczniowie Zespołu Szkół im.Oskara Langego. Ze strony tej grupy słyszeliśmy hasła poparcia dla ukraińskich europejskich aspiracji. Całość przebiegała w formie radosnego happeningu. I był to kolejny dowód że oba narody, mimo bolesnej historii, mogą w zgodzie żyć obok siebie. Ostatni akapit wygłoszonej dziś rezolucji brzmi '' My, uczestnicy wiecu zwracamy się do Prezydenta Ukrainy o podjęcie takich działań, które zapewnią społeczeństwu Ukrainy szansę na narodowy, ekonomiczny, kulturowy, religijny i intelektualny rozwój gwarantujący mu należne miejsce w Europie".

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: