Jest projekt budżetu na 2014 rok

  • Eliza Świtling
  • 2013-11-21 09:32:05
Jest projekt budżetu na 2014 rok
  • Foto: hadrianus.pl

Po kilku tygodniach intensywnej pracy, wielu analizach, posiedzeniach i długich dyskusjach Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dyrektorami wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek podległych, powstał budżet na 2014 rok.

Projekt przyszłorocznego planu finansowego oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu na lata 2014-2033 przyjęty został przez Zarząd 14 listopada i dostarczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koszalinie.

Planowana w budżecie powiatu wielkość dochodów na 2014 rok zamyka się kwotą 101.888.768 zł, natomiast wydatków 103.410.718 zł.

Poza wydatkami na realizację zadań własnych samorządu powiatowego, 23.396.804,00 zł zaplanowano na inwestycje. W 2014 roku zostaną zrealizowane inwestycje drogowe, termomodernizacja budynku głównego szpitala z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne w szczecineckim szpitalu, Centrum SM w Bornem Sulinowie, zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w internacie Zespołu Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku i Oskara Langego w Białym Borze, budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku, modernizacja systemu ogrzewania w internacie Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku, KPPSP w Szczecinku, obiektach SOSW w Szczecinku, budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku, inwestycje związane z likwidacją barier architektonicznych i komunikacyjnych. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii RIO projekty uchwał trafią pod grudniowe obrady Rady Powiatu w Szczecinku.

Plan finansowy zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2014 r.

INFO: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: