Przed zimą w Zachodniopomorskiem

  • Eliza Świtling
  • 2013-10-31 12:31:32
Przed zimą w Zachodniopomorskiem
  • Foto: www.rc.fm

W 114 placówkach pomocy społecznej do dyspozycji bezdomnych będzie 1747 miejsc. Zachodniopomorskie schroniska zapewnią 1557 z nich, noclegownie – 120, ogrzewalnie – 30. Dodatkowo w domach pomocy społecznej dostępnych będzie 40 miejsc interwencyjnych.

Miejsca w placówkach pomocy społecznej, posiłki dla bezdomnych oraz bezpieczeństwo energetyczne, drogowe i przeciwpowodziowe to główne tematy posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu omówiono przygotowanie służb w regionie do przeciwdziałania skutkom zimowych warunków pogodowych.

W schroniskach i jadłodajniach na terenie województwa wydawanych będzie 2185 gorących posiłków.

Szczegółowe informacje o dostępności posiłków i miejsc noclegowych zawarte są w „Informatorze dla bezdomnych” stworzonym przez Wydział Spraw Społecznych we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego ZUW. Informator będzie przesłany do wszystkich organów samorządu terytorialnego województwa, organizacji pozarządowych, wybranych organów administracji rządowej województwa oraz administratorów infrastruktury kolejowej i autobusowej. Dostępny jest także

na stronie internetowej:

http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=3534

Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego będą od 1 listopada całodobowo obsługiwać bezpłatną infolinię 800 170 010 oraz telefon mobilny 696 031 168. Infolinia służy osobom bezdomnym, które uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach, a także wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska).

INFO: Magdalena Walendowska Centrum Prasowe Wojewody

 

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: