Radny Zawada zostaje

  • Eliza Świtling
  • 2013-10-30 12:39:12
Radny Zawada zostaje
  • Foto: Robert Żurawski-Zabłocki

Dziś o 9:00 rano w szczecineckim Urzędzie Miasta odbyła się Sesja Nadzwyczajna.

Sesja Nadzwyczajna została zwołana, aby rozstrzygnąć, czy radny Krzysztof Zawada działał wbrew ustawie o samorządzie gminnym. Tylko ten jeden punkt rozpatrywany był podczas dzisiejszej, trzydziestominutowej sesji.

Ustawa o której wspominaliśmy, zabrania samorządowcom prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, Oskarżenie bazowało na piśmie złożonym na ręce Przewodniczącej Rady Miasta, w którym znalazła się prośba o wyjaśnienie, czy prowadzenie zajęć sportowych w OSiRze i Gimnazjum nr 2 nie było naruszeniem tejże ustawy przez radnego Zawadę.

Już przed dzisiejszą sesją podjęto kroki wyjaśniające sprawę. Przewodnicząca Rady Miasta Szczecinek zwróciła się do samego zainteresowanego oraz kierownictwa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku i Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku o przekazanie stosownych wyjaśnień. Po ich lekturze okazało się, że że Pan Krzysztof Zawada nie prowadził  działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym lecz tylko zajęcia lekcyjne i treningi - radny jest zatrudniony w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego. Osobne wyjaśnienia w tej sprawie złożył sam radny. Odnosząc się do stawianych mu zarzutów oświadczył, że nigdy nie naruszył ustawy, albowiem prowadzone przez niego zajęcia sportowe prowadził na podstawie umów-zleceń podpisywanych z poszczególnymi klubami,  a nie zawieranych bezpośrednio z Miastem Szczecinek bądź jego jednostkami organizacyjnym lub spółkami komunalnymi, w  których Miasto Szczecinek jest jedynym udziałowcem.

W związku z tym samo dzisiejsze głosowanie na temat ocenienia zasadności zarzutów stawianych radnemu K. Zawadzie w kwestiach prowadzenia przez niego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego. przebiegło szybko i sprawnie, z 18 radnych obecnych na sali, 13 zagłosowało za, 4 wstrzymało się od głosu, a radny Zawada jako strona sprawy nie był do głosowania dopuszczony.

Według informacji, już niedługo sesji nadzwyczajnych w naszym mieście możemy spodziewać się częściej. Do Przewodniczącej Rady Miasta wpłynęło już kolejne zawiadomienie o złamaniu ustawy o samorządzie gminnym, tym razem oskarżony został dr Marek Ogrodziński. Chyba w powietrzu już pachnie zbliżającymi się wyborami?

 

 

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: