Powiat wśród liderów inwestycyjnych

  • Eliza Świtling
  • 2013-10-30 08:40:40
Powiat wśród liderów inwestycyjnych
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Mimo spowolnienia gospodarczego Powiat Szczecinecki realizuje inwestycje w infrastrukturę techniczną, które zdecydowanie polepszają warunki życia mieszkańców oraz zwiększają dostępność do różnego rodzaju dóbr. W 2012 r. na inwestycje samorząd wydatkował 11.774.001 zł, z czego 6.814.031 zł pochodziło ze środków własnych

Realizacje inwestycji w infrastrukturę techniczną zostały zauważone i docenione przez jurorów rankingu „Wspólnoty” Pisma Samorządu Terytorialnego. W konsekwencji Powiat Szczecinecki uplasował się na 7. miejscu w Polsce!

Zwieńczenie procesu inwestycyjnego sukcesem wymaga dużego nakładu, zarówno finansowego jak i organizacyjnego. Przede wszystkim należy przygotować dobry montaż finansowy i pozyskać środki pozabudżetowe, gdyż nie sztuką jest realizacja inwestycji ze środków własnych. Prawie wszystkie zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Szczecinecki w 2012 r. miały dodatkowe wsparcie finansowe z różnych źródeł zewnętrznych. 

Starosta wraz z zespołem od lat stara się realizować inwestycje, na które można pozyskać dofinansowanie oraz te, które w latach przyszłych mogą ograniczyć wydatki samorządu w bieżącym utrzymaniu. Dobrym przykładem jest program termomodernizacji 9.3 - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego"; GIS - "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego".

Najważniejsze inwestycje 2012 r.:

1. w zakresie dróg powiatowych - 4.888.181,15 zł w tym:
- przebudowa mostu na rzece Piława (gmina Borne Sulinowo) – 1.132.479 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Łęknica – Białowąs (gmina Barwice) - 734.512,94 zł,
- rozliczenie zadań inwestycyjnych z poprawą układu komunikacyjnego (miasto Szczecinek) - 1.184.383,12 zł,
- przebudowa drogi Sópolno Wielkie (gmina Biały Bór) - 136.963 zł,
- przebudowa mostu na rzece Kłudzie,
- rozliczenie zadań (gmina Grzmiąca) - 169.011,04 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Gwda (gmina Szczecinek) - 102.327,93 zł,
- ułożenie nawierzchni na ul. Różanej (Szczecinek-Świątki) - 330.155,38 zł,
- ciągi komunikacyjne i zatoki autobusowe - 199.837,15 zł,

2. termomodernizacja obiektów w tym:
- termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej ZS nr 5 - 673.207,82 zł,
- termomodernizacja budynku internatu ZS Nr 5 - 94.000,52 zł,
- termomodernizacja budynku internatu ZS Nr 1 - 942.666,36 zł,
- termomodernizacja schroniska ZS Nr 3 - 564.649,36 zł,
- termomodernizacja DPS - 984.093,72 zł,
- termomodernizacja obiektów ZON - 1.188.788,18 zł,
- termomodernizacja WPPR - 182.873,97 zł,

3. likwidacja barier architektonicznych - 495.575 zł w tym:
- zakup mikrobusu dla PPP - 142.000 zł,
- zakup mikrobusu dla PZD - 159.500 zł,

4. inne wydatki i inwestycje:
- dokapitalizowanie Spółki Szpital w Szczecinku (na rozbudowę) - 1.000.000 zł,
- dokapitalizowanie Spółki PKS Szczecinek - 610.000 zł,
- zakup budynku dla potrzeb nowej siedziby PKS Szczecinek - 875.910 zł,
- dokumentacja techniczna pod nowe inwestycje - 80.937,91 zł,
- zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP - 73.995 zł,
- sfinansowanie dokumentacji technicznej pod CEE i modernizacje obiektów KP PSP - 95.000 zł,

W ramach środków pozabudżetowych samorząd powiatu szczecineckiego dysponował lub dodatkowo pozyskiwał środki z PFRON. W roku 2012 na rehabilitację zawodową i społeczna otrzymaliśmy 2.575.103,00 zł (w 2011 było to 1.891.477 zł), w tym rehabilitacja zawodowa - 601.189,52 zł,rRehabilitacja społeczna - 938.196 zł, WTZ - 1.035.720 zł. Dodatkowo w roku 2012 Powiat przystąpił do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, podpisując program na jego realizację z PFRON. Na zadania realizowane w ramach tego programu otrzymaliśmy 211.873 zł.

W 2012 r. Powiat przygotował i opracował powiatowy „Program wyrównywania różnic między regionami”, na który podpisał umowę z PFRON. Na realizację tego programu otrzymał 1.184.696,52 zł, w tym:

- środki dla powiatu i jego jednostek - 925.371,52 zł,
- środki dla podmiotów zewnętrznych i gmin z terenu powiatu - 213.411,13 zł. 

Dodatkowo przygotowaliśmy również program na stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych przez zakłady pracy. Na realizacje tego programu otrzymaliśmy z PFRON 259.325 zł.

INFO: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: