Nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta Szczecinka

  • Eliza Świtling
  • 2013-10-29 09:12:34
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta Szczecinka
  • Foto: UM Szczecinek

Najbliższe posiedzenie Rada Miasta odbędzie się 30 października o godzinie 9:00. W porządku obrad znajdzie się jednak tylko jeden punkt. Radni zbiorą się, aby ocenić zasadność zarzutów stawianych radnemu K. Zawadzie w kwestiach prowadzenia przez niego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.

Kilka dni temu do Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek wpłynęło pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z prośbą o wyjaśnienie czy radny Krzysztof Zawada, prowadząc zajęcia sportowe w Gimnazjum Nr 2 i na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, złamał zapisy ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa z 8 marca 1990 roku nie pozwala bowiem radnym na prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej na własny rachunek lub z innymi osobami jeśli  wykorzystywane jest w tym celu mienie komunalne gminy, w której uzyskali mandat. W związku z tym Przewodnicząca Rady Miasta Szczecinek zwróciła się do samego zainteresowanego oraz kierownictwa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku i Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku o przekazanie stosownych wyjaśnień. Po ich lekturze okazało się, że że Pan Krzysztof Zawada nie prowadził  działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym lecz tylko zajęcia lekcyjne i treningi - radny jest zatrudniony w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego.

Osobne wyjaśnienia w tej sprawie złożył sam radny. Odnosząc się do stawianych mu zarzutów oświadczył, że nigdy nie naruszył ustawy, albowiem prowadzone przez niego zajęcia sportowe prowadził na podstawie umów-zleceń podpisywanych z poszczególnymi klubami,  a nie zawieranych bezpośrednio z Miastem Szczecinek bądź jego jednostkami organizacyjnym lub spółkami komunalnymi, w  których Miasto Szczecinek jest jedynym udziałowcem. Zgodnie z obowiązującymi procedurami obradowała w tej sprawie, 25 października 2013r.,  Komisja Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego Rady Miasta. Komisja, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami oraz nadesłaną dokumentacją, przyjęła stanowisko, że radny Krzysztof Zawada nie złamał ustawy o samorządzie gminnym. W tym kontekście jutrzejsze głosowanie wydaje się być czystą formalnością.

INFO: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: