Laury za działania na rzecz osób niepełnosprawnych

  • Eliza Świtling
  • 2013-10-28 09:12:52
Laury za działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Foto: TV Gawex

Jak już wcześniej informowaliśmy Powiat Szczecinecki został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Równych Szans 2013 na najlepsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez polskie samorządy. Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, spośród 88 samorządów wybrała 16 laureatów statuetki Samorząd Równych Szans a 24 wyróżniła.

Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, wspieranie ich niezależności, zaradności osobistej i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego oraz promocja Dolnego Śląska – regionu wspierającego i goszczącego działania projektowe – jako regionu przyjaznego osobom niepełnosprawnym.

Samorząd Równych Szans jest organizowany cyklicznie już od 2009 r. Jego piąta edycja w 2013 r. obejmie po raz kolejny konkurs na samorząd realizujący najlepsze projekty na rzecz osób niepełnosprawnych, wsparcie edukacyjne pracowników samorządowych, ogólnopolski Konwent Pracowników Urzędów Marszałkowskich i Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (działających w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych), a także akcję promocyjną skierowaną do lokalnych i ogólnopolskich mediów.

Zdobywcy nagród i wyróżnień otrzymali zaproszenia na dwudniowe warsztaty, które odbędą się 14-15 listopada w Karpaczu i poświęcone będą tematyce związanej z osobami niepełnosprawnymi oraz uroczystą galę.

Przypomnijmy, Powiat Szczecinecki od lat realizuje przedsięwzięcia, które m.in. pozwalają osobom niepełnosprawnym bezpiecznie i samodzielnie poruszać się po obiektach użyteczności publicznej lub przestrzeni publicznej, kształcić się w odpowiednio wyposażonych i przygotowanych placówkach edukacyjnych, organizuje imprezy integracyjne, konferencje i szkolenia.

INFO: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: