Trwa 36. Sesja Rady Miejskiej w Koszalinie

 • KW
 • 2013-10-24 14:47:30
Trwa 36. Sesja Rady Miejskiej w Koszalinie
 • Foto: UM w Koszalinie

Radni przegłosowali już zgodę na dzierżawę terenu koło Gimnazjum nr 11 przy ul. Sportowej prywatnej firmie, która chce postawić tam namiot do zajęć sportowych. Zniesiona została uchwała uprawniająca do darmowych przejazdów dla byłych pracowników i emerytów MZK. Najprawdopodobniej przyjęty zostanie również program „Koszalińska Karta Dużej Rodziny”, która uprawnia rodziny wielodzietne do korzystania ze zniżek na bilety do teatru i kina.

Radni pracują nad uchwałami:

 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2013 rok:

-opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso:

                -opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów.

 1. 3.       zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów:

                -opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

 1. 4.       w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Koszalinie i objęcie udziałów:

                -opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

 1. 5.       w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Sportowej 19:

                -opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

 1. 6.       w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Koszalin w roku szkolnym 2012/2013”:

                -opinia Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki.

 1. 7.       w sprawie przyjęcia Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny”:

               -opinia Komisji Spraw Społecznych i Rodziny.

 1. 8.       zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

               -opinia Komisji Spraw Społecznych i Rodziny

 1. 9.       w sprawie nadania nazwy ulicy Tychowska:

 -opinia Komisji Spraw Statutowych, Rad Osiedli, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa      Publicznego.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: