Umowa z PFRON podpisana

  • Eliza Świtling
  • 2013-10-14 09:15:03
Umowa z PFRON podpisana
  • Foto: www.sobann.pl

Samorząd Powiatu Szczecineckiego w sposób wyjątkowy podchodzi do rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych. Wśród licznych inicjatyw i przedsięwzięć, które realizuje są również te likwidujące bariery architektoniczne.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Starostowie podpisali umowę z dyrektorem oddziału zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, której przedmiotem jest dofinansowanie ze środków PFRON 2 projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarach B i D.

Przypomnijmy, w ramach obszaru B likwidowane są bariery w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, natomiast w D – bariery transportowe. 

Na mocy umowy podpisanej 9 października w Szczecinie, w ramach obszaru B, w budynku Starostwa Powiatowego w Szczecinku zostanie wymieniona nawierzchnia ciągów komunikacyjnych, a na potrzeby podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku zostaną zakupione i zamontowane programy komputerowe – syntezatory mowy oraz elektroniczne urządzenia do odsłuchiwania mowy.

Zostanie również zakupiony 9 miejscowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze.

Łączna kwota dofinansowania projektów to 148. 189.000 zł.

INFO: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: