Bezpiecznie z WOPR

 • Eliza Świtling
 • 2013-10-11 09:19:35
Bezpiecznie z WOPR
 • Foto: Krystian Budziszewski

W dniu 10 października br. Ratownik WOPR Powiatu Drawskiego Krystian Budziszewski przeprowadził zajęcia edukacyjne w bibliotekach publicznych w Złocieńcu pt.: „Bezpiecznie z WOPR”.

Ratownik omawiał podstawowe metody udzielania oraz wzywania pomocy, zademonstrował podstawowy sprzęt ratowniczy, wskazał niebezpieczeństwa czyhające na dzieci. Przypomniał również numery, pod które należy dzwonić w razie jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych. Uświadamiał, że każda udana zabawa musi odbywać się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkim osobom, biorącym w niej udział. Przebywając nad zbiornikami wodnymi, placach zabaw czy idąc do przedszkola należy zachować szczególną ostrożność. Akcja ma na celu:

 1. Kształtowanie bezpiecznych zachowań u dzieci.
 2. Przybliżenie dzieciom wiedzy o występujących zagrożeniach i sposobach ich unikania,
 3. Wskazanie codziennych niebezpieczeństw,
 4. Ograniczenie ilości niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci,
 5. Poznanie numerów kontaktowych (Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej)
 6. Wskazanie alternatywnego, aktywnego sposobu na spędzenie wolnego czasu.
 7. Wzbudzanie zaufania do policjanta, strażaka, lekarza, ratownika jako osób mogących udzielić pomocy w sytuacjach trudnych,
 8. Stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych,

INFO: Krystian Budziszewski

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: