Rozmawiali o remontach dróg powiatowych

  • Eliza Świtling
  • 2013-10-05 20:52:24
Rozmawiali o remontach dróg powiatowych
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Mimo licznie zrealizowanych inwestycji w ubiegłych latach, drogi powiatowe często nie spełniają oczekiwań kierowców. Jest to efekt nie braku dobrej woli, ale braku odpowiednich środków finansowych w stosunku do potrzeb. Samorząd powiatu szczecineckiego sprawuje zarząd nad przeszło 500 km dróg. Nie jest zatem możliwe, by wszystkie były równe, bez dziur.

Sytuacja na drogach powiatowych innych samorządów nie jest lepsza. Wszystkie zachodniopomorskie powiaty borykają się z problemem niedoinwestowanych traktów.

Widząc pilną potrzebę remontów powiatowych dróg Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki i jednocześnie Przewodniczący Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego wyszedł naprzeciw oczekiwaniom społeczności w regionie i przygotował koncepcję, która została przedstawiona zachodniopomorskim starostom i Marszałkowi Województwa. Liderem koncepcji ma być Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który w swoich zadaniach statutowych ma wpisane przedsięwzięcia dotyczące dróg.

Starostowie przygotowali propozycje dróg, które mogłyby być współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020. Pierwotna, szacunkowa kwota tych potrzeb to blisko 1,4 mld zł!

 

Zdając sobie sprawę ze skali potrzeb zgłoszonych przez powiaty oraz braku możliwości zabezpieczenia tak ogromnej kwoty przez Urząd Marszałkowski w przyszłej perspektywie unijnej 2014 - 2020 oraz środków własnych przez poszczególne samorządy powiatowe, Starosta był dziś gospodarzem spotkania ze starostami powiatów województwa zachodniopomorskiego i dyrektorami powiatowych zarządów dróg, podczas którego przedstawił potrzeby drogowe zweryfikowane przez samorządy na podstawie następujących kryteriów:

 

1. każdy powiat winien przedstawić propozycję modernizacji jednej do trzech dróg powiatowych, których łączna długość nie powinna przekraczać 20 km,

2. przedstawione propozycje powinny rozwiązywać istotne problemy komunikacyjne regionu poprawiające jego dostępność komunikacyjną,

3. wyznaczone drogi lub ich odcinki winny dać możliwość połączenia między sobą dróg wyższych kategorii wojewódzkich i krajowych, pozwalając omijać większe miasta regionu,

4. wyznaczone do przebudowy drogi lub ich odcinki powinny tworzyć sieć alternatywnych połączeń dla dróg krajowych i wojewódzkich, być obwodowymi w przypadku kiedy na drodze wyższej kategorii zdarzy się wypadek lub drogi powiatowe mogą stanowić trasy turystyczne odciążające drogi krajowe najbardziej obciążone w województwie zachodniopomorskim w sezonie turystycznym (11, 10, 6, 20).

Zgodnie z propozycjami poszczególnych powiatów niezbędny jest remont ponad 477 km dróg za kwotę 521.820.000 zł.

Ponadto podczas spotkania starostwie doprecyzowali kierunki działań dla uwzględnienia realizacji wspólnych potrzeb inwestycyjnych na drogach powiatowych w latach 2014 – 2020, realnych do wprowadzenia przez samorząd województwa do kontraktu. Zobowiązali się również, że do 11 października dostarczą niezbędne informacje, na podstawie których powstanie wspólna propozycja dla Marszałka.

INFO: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Komentarze (1)

Ula. 2013-10-11 21:37

Bardzo podobają mi się działania Pana Starosty Szczecineckiego. Oby tak dalej.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: