Każdy głos jest ważny

  • Eliza Świtling
  • 2013-09-25 09:41:48
Każdy głos jest ważny

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki oraz Powiat Szczecinecki zapraszają wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie „Każdy głos jest ważny”

„Każdy głos jest ważny” to program, którego celem jest wzmocnienie znaczenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców i mieszkanek powiatu szczecineckiego. 
W Projekcie weźmie udział 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 1 przedstawiciel administracji samorządowej. Osoby te otrzymają wsparcie w postaci: 
• indywidualnego poradnictwa prawnego dotyczącego prawnych aspektów związanych z prowadzeniem konsultacji społecznych i udziału w nich; 
• wsparcia doradczego z zakresu narzędzi i technik konsultacji społecznych; 
• szkolenia grupowego z zakresu upowszechniania narzędzi i technik konsultacji społecznych; 

Dodatkowo w ramach Projektu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe wśród mieszkańców powiatu szczecineckiego, które posłuży m.in. zebraniu wiedzy i opinii o konsultacjach społecznych, a także doświadczeń związanych z uczestnictwem w tego typu działaniach. Podsumowaniem przeprowadzonych badań będzie wydanie publikacji zawierającej wyniki badań oraz plany władz samorządowych i organizacji pozarządowych dotyczących dalszej pracy nad rozwojem dialogu społecznego. 

Rekrutacja do Projektu trwa do końca września 2013r. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji i udziału w Projekcie znajdą Państwo pod numerem telefonu 94 37 29 250. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. 

INFO: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: