Otwarcie targowiska w Bornem Sulinowie

  • Eliza Świtling
  • 2013-09-12 12:09:22
Otwarcie targowiska w Bornem Sulinowie
  • Foto: Andrzej Nadolny

We wtorek 24 września o godzinie 9:00 odbędzie się uroczyste otwarcie TARGOWISKA MIEJSKIEGO w Bornem Sulinowie. Swój udział, w tym ważnym dla gminy Borne Sulinowo wydarzeniu, zapowiedział Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Andrzej Jakubowski.

Targowisko ma  powierzchnię 6.294 m2. W ramach inwestycji powstały stanowiska handlowe zadaszone 4 wiatami targowymi oraz stanowiska  handlowe odkryte. Wybudowano również budynek zaplecza z  sanitariatami. Teren został zasilony energetycznie, skanalizowany, ogrodzony i oświetlony. Zarządzanie i administrowanie targowiskiem powierzono spółce komunalnej PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie.

Koszt nowego miejsca targowego, które zbudowano w ramach programu PROW na lata 2007-2013, działania: „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” wyniósł prawie 1,3 mln zł. Dotacja z programu stanowiła 789.500,00 zł. Targowisko ma służyć poprawie warunków pracy sprzedawców, jak i komfortu dokonywania zakupów, wzmocnieniu lokalnych kupców i drobnego handlu oraz wzrostu sprzedaży wytwarzanych lokalnie płodów rolnych i produktów regionalnych.

INFO: UM Borne Sulinowo

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: