Odwołają burmistrza?

  • Irek Markanicz
  • 2013-08-16 11:17:18
Odwołają burmistrza?
  • Foto: fot.gawex

21 sierpnia odbędzie się w Szczecinku nadzwyczajna sesja Rady Miasta.

W zaproponowanym porządku obrad, (w przypadku sesji nadzwyczajnych porządek nie polega dyskusji) znalazł się tylko jeden projekt uchwały. Zgodnie z wnioskiem, jaki niedawno wpłynął do Rady Miasta projekt uchwały dotyczy wygaśnięcia mandatu burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa. W treści zaproponowanej uchwały czytamy: "Burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie - Douglas wbrew art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - w 2011 r. został zatrudniony na podstawie umowy zlecenia w spółce prawa handlowego „Szpital w Szczecinku" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku, w której ok. 24 % udziałów posiada Miasto Szczecinek. Powyższy fakt wynika wprost z oświadczenia majątkowego z 27.03.2012r., złożonego przez burmistrza Jerzego Hardie - Douglasa za 2011 r. - opublikowanego na stronie internetowej BIP UM Szczecinek (s,3, rubryka VIII, wynagrodzenie; 15.840,00zł). Na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Szczecinek zamieszczono też obowiązkową informację, wynikającą z art.37 ust.l pkt 2 lit, "g" ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych, w tabeli 2, dotyczącej „wykazu osób prawnych i fizycznych, którym Burmistrz Miasta Szczecinek udzielił pomocy publicznej w 2011 roku", w poz. 47 wymieniono „Szpital Sp. z o.o." w Szczecinku.

Art.4 pkt 2 w zw. z art, 2 pkt 6 przywołanej ustawy stanowi, że burmistrz nie może być zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywoływać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność, Burmistrz Jerzy Hardie - Douglas będąc zatrudnionym na umowę zlecenie w spółce prawa handlowego, w której Miasto Szczecinek posiada swoje udziały, może nie pozostawać bezstronny ani obiektywny przy przedstawianiu radzie miasta projektów uch wat budżetowych dotyczących udziału finansowego Miasta Szczecinek we wskazanej spółce."

Sam zainteresowany powiedział nam, że Burmistrza wybiera się w powszechnych wyborach, wszelkiego typu zabiegi, aby w trakcie kadencji pozbawiać mandatu są niezależnie jaka opcja polityczna jest motorem działań, po prosto niesmaczne. Dodajmy, że już w przyszłym roku będziemy mieli wybory samorządowe. O przyjęciu lub odrzuceniu zaproponowanej uchwały zdecydują Radni. Znając podział sił politycznych w szczecineckiej Radzie Miasta, nie trudno przewidzieć wynik głosowania.

Komentarze (2)

Niebieski17 2013-08-16 18:47

"aby w trakcie kadencji pozbawiać mandatu są niezależnie jaka opcja polityczna jest motorem działań, po prosto niesmaczne" Nie. Na tym polega demokracja żeby patrzeć władzy na ręce, nie dajmy sobie wmówić że władza może zmieniać się tylko w wyborach jak twierdzi PO.

STFU 2013-08-17 22:05

najlepszy i tak byl ukryty przetarg na "pierogarnie" ktora poszla za kilkanascie (15 chyba) tys zl. :) to dopiero jaja.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: