Nowy zarząd Związku Emerytów zorganizował piknik

  • Eliza Świtling
  • 2013-08-06 09:16:34
Nowy zarząd Związku Emerytów zorganizował piknik
  • Foto: B. Neczaj

Świdwiński Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów wybrał swoje nowe władze i zorganizował wyjazd integracyjny do Międzyrzecza.

Wybory władz odbyły się pod koniec maja. W skład prezydium zarządu weszli: Jadwiga Galman (przewodnicząca), Zenon Kołodziejczak (zastępca przewodniczącej), Janina Ejankowska (sekretarz), Czesław Neczaj (skarbnik), Sabina Wardzyńska (członek). W skład komisji rewizyjnej weszli natomiast: Stanisław Hołubik (przewodniczący), Krystyna Kostrzewa (sekretarz) i Stanisław Kumełan (członek).

27 lipca związek zorganizował piknik integracyjny w leśniczówce w Międzyrzeczu. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Zarządu Okręgowego Związku: przewodnicząca Janina Kokowska, członkowie Zarządu Okręgu Barbara Płowczyk i Andrzej Niski, przewodnicząca koła PZERI nr 22 Helena Konarska. Gościli także emeryci z koła „Optymiści” ze Sławoborza i przewodnicząca Rady Powiatu Świdwińskiego Danuta Malitowska.

Nowa przewodnicząca świdwińskiego zarządu, Jadwiga Galman, po powitaniu uczestników pikniku przedstawiła nowo wybrany zarząd. Mimo upalnej pogody wszyscy bawili się wspaniale przy muzyce. Zorganizowano także wiele konkursów np. na wicie wianków z runa leśnego, na najciekawszą postać mumii owiniętą papierową taśmą, a także konkursy wiedzy i sprawności. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów.

INFO:  B. Neczaj

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: