Pobyt polskiej delegacji z Powiatu Drawskiego w Schifflange

  • Eliza Świtling
  • 2013-07-31 11:04:48
Pobyt polskiej delegacji z Powiatu Drawskiego w Schifflange
  • Foto: ZOK

Europejski Festiwal Ludzi (EPF) rozpoczął się w niedzielę paradą 15. państw Unii Europejskiej: Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Szkocji, Włoch i Polski.

 Prowadzeni przez motocyklistów i luksemburską orkiestrą członkowie wycieczki przeszli ulicami miasta tańcząc i śpiewając. Całą uroczystość  otwarcia EPF dopełniła Msza Święta, podczas której każde z państw odczytało w swoim narodowym języku fragment  Listu  do Efezjan „Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój”.

            Od poniedziałku do piątku, do południa,  delegacje brały udział w zawodach sportowych takich jak: bule, koszykówka, tenis ziemny, tenis stołowy, piłka nożna. Natomiast po południu, na scenie, odbywały się występy artystyczne promujące kultury poszczególnych państw, teatr uliczny, malowanie, fotografia. Wspólne  gotowanie potraw luksemburskich przez dwie osoby z każdej delegacji, to było okazją do poznania kuchni innych narodów. 

Każda z w/w konkurencji  była oceniana. W rezultacie Polska zajęła 11. miejsce ale za całokształt czyli: za różnorodność grup wiekowych, za aktywny udział w konkurencjach, za kibicowanie, za to, że nas było „widać i słychać” otrzymaliśmy najważniejszą nagrodę Europejskiego Festiwalu Ludzi  - TROFEUM FAIR PLAY.

INFO: ZOK

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: