Kronospan przegrał z mieszkańcami

  • Eliza Świtling
  • 2013-07-16 13:37:22
Kronospan przegrał z mieszkańcami

Powracamy do sprawy, jaka toczyła się przed szczecineckim sądem rejonowym.

Przypomnijmy, siedmioro mieszkańców Szczecinka oskarżyło firmę Kronospan o imisję zanieczyszczeń na tereny swoich posesji. Sąd zasięgał opinii biegłych, przesłuchiwał świadków i dziś ogłosił wyrok w brzmieniu: 

„Zaniechania imisji odorów oraz pyłków drewna z emitorów zakładów produkcyjnych znajdujących się przy ul. Waryńskiego. Ma to polegać na zaprzestaniu emisji substancji z emitorów znajdujących się na terenie Kronospan, względnie zainstalowaniu na emitorach urządzeń zapobiegających przedostawaniu się tych substancji na nieruchomości powodów”.

Wyrok jest nieprawomocny.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: