Nowe autobusy w Szczecinku

  • Anna Gliszczyńska
  • 2013-06-28 09:35:54
Nowe autobusy w Szczecinku

Do Szczecinka przyjechały dwa pierwsze z siedmiu nowych autobusów dla PKS-u.

Baza szczecineckiego PKS-u wzbogaci się o 7 nowoczesnych autobusów. W tym będą 2 autobusy 39-miejscowych oraz 5 autobusów 33-miejscowych. 

 

Wysokość dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 to 2.490.978,89 złotych. 

 

Projekt jest realizowany w ramach priorytetowej Osi 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa, Podziałanie 2.1.6 Zintegrowany system transportu publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: