Targowisko i wodociągi. Umowy podpisane

  • Anna Gliszczyńska
  • 2013-06-21 12:54:53
Targowisko i wodociągi. Umowy podpisane

Dziś o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Szczecinku odbyło się podpisanie umów, dzięki którym w regionie możliwe będą inwestycje poprawiające jakość środowiska i komfort życia mieszkańców.

Marszałek Andrzej Jakubowski podpisał umowy z z sześcioma beneficjentami: Gminą Wałcz, Gminą Czaplinek, Gminą Biały Bór, Gminą Szczecinek, Miastem Szczecinek oraz Gminą Połczyn-Zdrój. Projekty dotyczą przebudowy targowiska miejskiego w Szczecinku, zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w Wałczu, budowy sieci wodociągowych na trasach Stare Drawsko – Kluczewo, Parsęcko – Dębowo i w gminie Połczyn-Zdrój, budowy sieci kanalizacyjnej w Białym Dworze.

 

W ramach tego samego projektu 25 jednostek samorządu terytorialnego Pomorza Zachodniego i 2 zakłady wodociągów i kanalizacji rozpoczną inwestycje na rzecz ochrony środowiska naturalnego regionu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Realizowane projekty otrzymają wsparcie ze środków PROW na lata 2007-2013 w wysokości prawie 
21 milionów złotych. 


To kolejny etap współpracy gmin, miast i zakładów budżetowych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, a podjęte przez nie działania dotyczą inwestycji związanych z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-kanalizacyjną i wodno-ściekową oraz rozbudową i remontami targowisk miejskich. 

Poniżej znajdziecie Państwo listę wszystkich podpisanych dziś projektów.

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: