Absolutorium dla Zarządu Powiatu Szczecineckiego

  • Anna Gliszczyńska
  • 2013-06-17 16:10:07
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Szczecineckiego

Kilka godzin po Radzie Miasta zebrała się Rada Powiatu Szczecineckiego. Radni wysłuchali wystąpienia Starosty Szczecineckiego i poddali pod głosowanie realizację budżetu. Zarząd Powiatu Szczecineckiego otrzymał absolutorium.

Sesje absolutoryjne, to poza budżetowymi, najważniejsze spotkania radnych w roku. Dziś radni Rady Powiatu Szczecineckiego udzielili Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok. 


Przed głosowaniem Starosta, Krzysztof Lis zdał relację z wykonania budżetu. Informację Starosty znajdziecie Państwo poniżej. 


Budżet powiatu szczecineckiego w roku 2012 po stronie dochodów to zaplanowane 116.490.677 zł i wykonane 108.560.097,97 zł. Natomiast wydatki powiatu szczecineckiego w roku 2012 wynosiły 119.486.055 – zaplanowane i 108.435.784,11 – wykonane.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: