Burmistrz Szczecinka z absolutorium

  • Anna Gliszczyńska
  • 2013-06-17 15:28:23
Burmistrz Szczecinka z absolutorium

Rada Miasta Szczecinek przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 i zadecydowała o udzieleniu absolutorium burmistrzowi Jerzemu Hardie-Douglasowi.

To jedna z najważniejszych sesji w roku. Radni wystawiają na niej ocenę burmistrzowi. Nic więc dziwnego, że najwięcej emocji wzbudziły dziś dwa punkty obrad - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok i udzielenie absolutorium burmistrzowi. 

 

Treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2013r. poz.594)  Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecinek za 2012 rok.


Treść uchwały w sprawie absolutorium:
Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,
2) sprawozdaniem finansowym za 2012 rok,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
4) informacją o stanie mienia Miasta Szczecinek,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

- udziela się Burmistrzowi Miasta Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Komentarze (1)

łoj laboga 2013-07-12 19:05

cyraneczki znów wam nie wyszło

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: