Unia europejska w oczach dziecka. Konkurs z nagrodami

  • Anna Gliszczyńska
  • 2013-05-23 15:09:47
Unia europejska w oczach dziecka. Konkurs z nagrodami

Unia Europejska w oczach dziecka - to konkurs artystyczny adresowany do dzieci, którego celem jest ukazanie oczami dzieci zmian jakie nastąpiły na Pomorzu Zachodnim dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Na uczestników czekają upominki i nagrody.

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, szkół i świetlic zlokalizowanych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Ma za zadanie zwrócić szczególną uwagę dzieci na zmianę ich najbliższego otoczenia 
w związku z wykorzystywaniem środków europejskich oraz propagować wiedzę na temat projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.

W pracach można wykorzystywać dowolne techniki plastyczne, zarówno rysunek, malarstwo jak i rzeźbę. 

Prace należy wysyłać na adres Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – 
Biuro ds. Promocji i Informacji – Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – 
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin. 

Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl, w zakładce Promocja/UE w oczach dziecka.Konkurs potrwa do dnia 31 grudnia 2013 roku. (foto: pholto-libre.fr)

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: