Skarga Terry bezzasadna. Kolegium utrzymuje decyzje Burmistrza w sprawie Kronospanu

  • Anna Gliszczyńska
  • 2013-05-10 18:30:56
Skarga Terry bezzasadna. Kolegium utrzymuje decyzje Burmistrza w sprawie Kronospanu

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie uznało skargę SIS Terra za bezzasadną i utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Szczecinka o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji Kronospanu.

7 marca Burmistrz Miasta Szczecinek wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia planowanego przez Kronospan Szczecinek sp. z o.o. Decyzję tę zaskarżyła Terra. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie utrzymało w mocy decyzję Burmistrza i odrzuciło skargę stowarzyszenia, jako bezzasadną. 

SIS Terra procesowi wydania decyzji zarzucała między innymi: uniemożliwienie pełnego zapoznania się z materiałem dowodowym oraz zastosowanie w projektowanym przedsięwzięciu nieodpowiednich, zagrażających środowisku i zdrowiu ludzi technologii.

W podsumowaniu orzeczenia Kolegium stwierdziło, iż zaskarżoną decyzję wydano na podstawie w pełni zebranego materiału dowodowego, wypełniającego wymogi ustaw: o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i jego ochronie, wymogi prawa procesowego (Kpa).

W odniesieniu do zarzutów odwołania, Kolegium uznało, iż Burmistrz Miasta Szczecinek decyzję wydał zgodnie z prawem.  

W ocenie Składu Orzekającego podstawową wartość dowodową stanowi raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz pozytywna opinia dla inwestycji wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

Komentarze (2)

dhj 2013-05-10 22:25

Czyli od dziś spalam moje odpady w przydomowym piecu, jakby się pytali to biomasa.

odp 2013-05-13 08:25

Chyba inna temperatura jest w przyfomowym piecu a inne w piecu fabryki.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: