Pożar pod Szczecinkiem

  • Anna Gliszczyńska
  • 2013-04-19 14:53:30
Pożar pod Szczecinkiem

Dziś tuż za Sitnem doszło do dużego pożaru traw. Spóźniona wiosna nie spowodowała osłabienia zapału piromanów amatorów. Przypominamy wypalanie traw jest niebezpieczne i nielegalne!

Przypominamy, wypalanie traw jest szkodliwe zarówno dla roślin, zwierząt, jak i ludzi. Zostaje zahamowany naturalny rozkład resztek roślinnych, wyjaławia się ziemia.  Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych, które są truciznami dla ludzi jak i zwierząt. Podczas takiego pożaru powstaje duże zadymienie, które jest nie tylko niebezpieczne dla ludzi przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie, ale również stanowi zagrożenie w ruchu na drogach. Zmniejszona widoczność prowadzi do kolizji, wypadków, w których giną ludzie. 

Wypalanie traw jest w Polsce zabronione:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 880):

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: