Głosowanie imienne przegłosowane. Koniec anonimowości

  • Redakcja TV Gawex
  • 2013-03-29 12:19:19
Głosowanie imienne przegłosowane. Koniec anonimowości

Wczoraj na 27 sesji spotkali się radni z Rady Miejskiej w Czaplinku. W trakcie sesji radni przyjęli m.in. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.

Podczas wczoraszej sesji radni głosowali nad 13 uchwałami. Jednak najwięcej emocji wzbudziła ostatnia, zapisana w porządku obrad. Dotyczyła ona zmiany w statucie gminy, która miała wprowadzić głosowanie imienne w trakcie sesji. Po gorącej dyskusji uchwała w tej sprawie przeszła minimalną liczbą głosów. Na 14 radnych, 7 było za, 6 przeciw, natomiast 1 radny wstrzymał się od głosu, a więc już od najbliższej sesji będzie obowiązywało imienne głosowanie.

O głosowaniu imiennym powiemy w dzisiejszym serwisie Echa Dnia.

Na sesji radni głosowali nad uchwałami:

1. udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2013,
2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku,
3. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2013 rou,
4. uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony przyrody przy pomnikach przyrody,
5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czaplinek w 2013 roku”,
6. nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Czaplinek,
7. zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek,
8. podwyższenia kapitału zakładowego Zarządu Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o. w Czaplinku,
9. wydzierżawienia nieruchomości i zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek,
10. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości i zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek,
11. wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek na okres 8 lat i zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek,
12. wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek,
13. zmiany Statutu Gminy Czaplinek.

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: