Śmieciowa sprawa w Połczynie - Zdroju

  • Jakub Diakun
  • 2021-06-06 10:40:07
Śmieciowa sprawa w Połczynie - Zdroju
  • Foto: UM Połczyn-Zdrój

Pojemniki ustawione przy chodnikach służą do pozostawienia odpadów, które powstały w trakcie przemieszczania się ludzi po terenach miejskich – informuje Urząd Miejski w Połczynie. Traktowanie koszy ulicznych jako zbiorników na odpady domowe stało się znaczącym problemem Połczyna-Zdroju.

- Obserwujemy mało estetyczne widoki, w postaci przepełnionych koszy ulicznych, wypełnionych po brzegi reklamówkami z odpadami. Wiele z tych odpadów leży bezpośrednio na chodnikach koło koszy – informuje UM Połczyn-Zdrój. -Podkreślamy, że kosze uliczne nie służą do odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych, czy działalności gospodarczej- czytamy w komunikacie.

Pracownicy Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Połczynie-Zdroju opróżniający pojemniki, sprawdzają odbierane odpady i zgłaszają wiele nieprawidłowości do Straży Miejskiej. Dalsze wykorzystywanie koszy ulicznych jako pojemników na odpady domowe jest niedopuszczalne i będzie traktowane jako wykroczenie równoznaczne z zanieczyszczaniem miejsc publicznych.

Miejsca podrzucania odpadów zostaną poddane szczególnej obserwacji, także z wykorzystaniem fotopułapek i monitoringu miejskiego – informuje UM.

- Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne dokłada wszelkich starań, aby nie dochodziło do przepełniania koszy ulicznych, wypełnionych po brzegi reklamówkami z odpadami z gospodarstw domowych. Niestety, odbywa się to kosztem czasu przeznaczanego na pielęgnację terenów zielonych czy utrzymanie ciągów pieszych w czystości – czytamy w komunikacie.

 Przypomnijmy, że opróżnianie koszy na odpady w mieście generuje coraz wyższe koszty, które w konsekwencji ponoszą mieszkańcy. Może to doprowadzić do zwyżki cen za śmieci w przyszłości. - Prosimy zatem o stosowanie się do przepisów i wyrzucanie odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych do własnych pojemników. Każdy ma możliwość pozbywania się śmieci w ramach gminnego systemu odbioru odpadów – czytamy na stronie UM Połczyn-Zdrój.

- Wszystkie ujawnione przypadki podrzucania odpadów z domów do koszy ulicznych i zaśmiecania naszego miasta można zgłaszać do Straży Miejskiej – informują urzędnicy.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: