Półmetek Modelowej Szkoły Ćwiczeń

  • Adrian Wolanin
  • 2021-05-27 16:03:41
Półmetek Modelowej Szkoły Ćwiczeń
  • Foto: Sławomir Kłuciejasz

Jak już informowaliśmy, w lipcu ubiegłego roku Miasto Szczecinek przystąpiło do realizacji projektu Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji).

To kolejna, obok nauki programowania, inicjatywa edukacyjna Urzędu Miasta,  wpisująca się w szeroko rozumianą poprawę jakości kształcenia. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału kadrowego istniejącej w Szczecinku Szkoły Podstawowej nr 5 i przekształcenie jej w placówkę odpowiedzialną za podnoszenie  standardów jakości nauczania, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wsparcie  lokalnego rynku oświatowego. Mimo trudności wynikających z pandemii Covid-19, projekt jest sukcesywnie realizowany. Obecnie znajdujemy się na jego półmetku. W ramach zadań wynikających z ustalonego z MEN harmonogramu opracowano już wzorcowe materiały szkoleniowe dla nauczycieli języków obcych, informatyki, nauk przyrodniczych i matematyki, przeprowadzono szkolenia dla kadry nauczycielskiej szkoły ćwiczeń, wyłoniono w procedurze przetargowej wykonawców odpowiedzialnych za opracowanie scenariuszy lekcyjnych oraz oddano do użytku cztery doskonale wyposażone klasopracownie: informatyczną, językową, matematyczną i przyrodniczą.

Warto przypomnieć, że w ramach projektu, który opiewa na kwotę 1 mln 312 tys. 484 złotych,  przeszkolonych zostanie 92 pedagogów zatrudnionych w Szczecinku oraz gminie Szczecinek. Oprócz działań podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli szczecineckich placówek oświatowych, Modelowa Szkoła Ćwiczeń  organizować będzie również praktyki pedagogiczne dla studentów, którzy pragną swój zawodowy los związać z nauczycielską profesją. Dzięki współpracy miasta z kilkoma uczelniami wyższymi studenci zyskają doskonałą bazę ćwiczeniową, merytoryczną pomoc oraz wsparcie  doświadczonych pedagogów-praktyków.  Całość przedsięwzięcia finansowana będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Realizowany przez Urząd Miasta Szczecinka i Politechnikę Koszalińską projekt jest jednym z nielicznych w naszym województwie przedsięwzięć o tak kompleksowym charakterze edukacyjnym, wychodzącym naprzeciw postulatom poprawy jakości kształcenia w Zachodniopomorskiem.

Więcej na ten temat w dzisiejszych wydaniach serwisu informacyjnego Echa Dnia oraz Szczecineckiego Programu Samorządowego.

Info: Tomasz Czuk

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: