Łącznik za ponad 100 mln zł

  • Adrian Wolanin
  • 2021-05-27 15:54:55
Łącznik za ponad 100 mln zł
  • Foto: GDDKiA Oddział w Szczecinie

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20 (DK20) złożyła firma Budimex. Wartość wybranej oferty to ok. 106,6 mln zł. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Następnie po zakończeniu standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą.

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy

Na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca będzie miał 17 miesięcy od momentu podpisania umowy. Realizacja robót budowlanych ma potrwać 19 miesięcy. Z czasu realizacji robót budowlanych będą wyłączane okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca. Zgodnie z powyższymi terminami inwestycja zostanie udostępniona kierowcom w 2025 roku.

Całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Szczecinka

Od jesieni 2019 roku funkcjonuje obwodnica Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11. Nadal jednak DK20 prowadzi przez centrum miasta. Dlatego konieczna jest budowa obwodnicy również w ciągu tej drogi. Nowa trasa od południa ominie Szczecinek i połączy obwodnicę w ciągu DK20 z trasą S11 w rejonie miejscowości Miękowo, gdzie powstanie nowy węzeł drogowy. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji powstaną też dwa ronda oraz wiadukt nad linią kolejową. Obwodnica będzie miała długość 4,3 km.

Realizacja dzięki Programowi budowy 100 obwodnic

Decyzja środowiskowa dla tej inwestycji została uzyskana w roku 2012. Była to decyzja wspólna z obwodnicą w ciągu S11. Wówczas jednak do realizacji skierowano wyłącznie odcinek w ciągu drogi ekspresowej. Dalsze prace przygotowawcze dla odcinka w ciągu DK20 ruszyły w roku 2019, natomiast w roku 2020 inwestycja ta znalazła się wśród dziewięciu projektów przewidzianych do realizacji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim. Otworzyło to możliwość realizacji obwodnicy.

Program 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim

Obwodnica Szczecinka w ciągu DK20 będzie drugą inwestycją w woj. zachodniopomorskim z rządowego Programu budowy 100 obwodnic, dla której zostanie podpisana umowa na realizację. Pod koniec kwietnia br. została zawarta umowa dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31. Dla pozostałych siedmiu obwodnic – Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Człopy w ciągu DK22, Stargardu i Złocieńca w ciągu DK20 oraz Kołbaskowa w ciągu DK13 trwa przygotowywanie dokumentacji.

Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego Echa Dnia.

Info: Mateusz Grzeszczuk, GDDKiA Oddział w Szczecinie


  • Foto: GDDKiA Oddział w Szczecinie

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: