Jak ma przebiegać obwodnica Złocieńca? Mieszkańcy zdecydują

  • Jakub Diakun
  • 2021-05-22 09:29:00
Jak ma przebiegać obwodnica Złocieńca? Mieszkańcy zdecydują
  • Foto: UM Złocieniec

Wykonawca z Poznania opracowując na zlecenie GDDKiA Oddział Szczecin  inwestycję związaną z budową obwodnicy Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20 - etap Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R), prowadzi akcję informacyjną, celem uzyskania opinii nt. planowanej trasy w ramach zadania „Budowa obwodnicy Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20”.

Celem inwestycji jest wyznaczenie nowej trasy odcinka drogi krajowej o parametrach klasy GP, poprawa przepustowości, komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu dla użytkowników dróg, a przede wszystkim całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego w ciągu dróg krajowych ze Złocieńca, co przełoży się na podniesienie komfortu życia osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej trasy DK20 a także usprawnienie transportu materiałów drogą lądową i skrócenie przejazdu do miejscowości zlokalizowanych przy DK20. 

Przedmiotowa obwodnica Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20 rozpoczyna swój bieg po stronie zachodniej miejscowości Złocieniec i dowiązana jest do istniejącej DK20, koniec odcinka dowiązano do DK20 po wschodniej stronie miejscowości. Istniejący odcinek DK20, który zastąpiony będzie nowym przebiegiem leży od km ok. 75+400 do km 81+170.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przedstawiającymi planowane warianty przebiegu obwodnicy wraz z ich opisem oraz wypełnienia ankiety. 

info: UM Złocieniec

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: