75 lat temu Szczecinkowi nadano oficjalnie nazwę

  • Adrian Wolanin
  • 2021-05-07 15:25:51
75 lat temu Szczecinkowi nadano oficjalnie nazwę
  • Foto: TV Gawex

Dokładnie 75 lat temu nasze miasto oficjalnie uzyskało aktualnie brzmiące imię. I choć Szczecinek istnieje przecież 711 lat, polskobrzmiącą i błędnie przetłumaczoną z języka niemieckiego nazwę nosi w państwowych dokumentach od 7 maja 1946 roku.

Nazwa Szczecinek znalazła się pośród wielu innych w obowiązującym do dziś Zarządzeniu ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych, które w dzienniku urzędowym ukazało się właśnie 7 maja 1946 roku, zaś w życie weszło 12 dni później. Nowe nazewnictwo przydzielano zwykle na mocy tłumaczeń z mowy Goethego, choć były od tego oczywiście wyjątki, czego przykładem jest chociażby Szczecinek.

W naszym regionie w większości przypadków zmiana nazwy przebiegała płynnie. Przykładowo Bad Polzin stał się Połczynem-Zdrój, Bublitz przemianowano na Bobolice zaś Koslin po wojnie przybrał nazwę Koszalin.

Ciekawostką historyczną jest również fakt, że przemianowanie Neustettin na Szczecinek aprobował Władysław Gomułka, który wówczas pełnił funkcję właśnie Ministra Ziem Odzyskanych.

Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego Echa Dnia.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: