Muzyka łagodzi obyczaje

  • Jakub Diakun
  • 2021-04-29 13:31:03
Muzyka łagodzi obyczaje
  • Foto: mjr Robert Trembowelski

W Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku osadzeni nie tylko "siedzą" ale czasem i grają na instrumentach pod okiem wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych.

Więzienna odsiadka niekoniecznie musi oznaczać całodobowy pobyt w celi mieszkalnej i codzienne monotonne rytuały wyznaczane przez porządek wewnętrzny. Czasami zwyczajne odgłosy dobiegające z korytarza w oddziale mieszkalnym może zmącić muzyka dobiegająca ze świetlicy. Słychać wówczas dźwięki gitary i keyboardu przemieszane z emocjonalnym śpiewem, który niesie tekst piosenek opisujących ból życia, ale także chwile radości i uniesienia.

Impresje takie towarzyszą momentom, gdy skazani spotykają się na świetlicy, aby wspólnie pomuzykować w ramach programu readaptacji społecznej „Moje hobby – uczę się gry na gitarze”.  - Organizowanie skazanym tego rodzaju pożytecznych form spędzania wolnego czasu pozwala przeciwdziałać procesowi wtórnej demoralizacji – tłumaczy kpt. Andrzej Żabski, starszy psycholog. -  Resocjalizacja sprowadza się właśnie do takich najprostszych codziennych działań, których suma może doprowadzić do wykształcenia u skazanych poczucia, że wspólne działanie w oparciu o zasady współżycia społecznego jest lepsze niż egoistyczne i agresywne maksymalizowanie swoich korzyści, a konsonans brzmi lepiej niż źle trafiony dysonansowy akord.

info: mjr Robert Trembowelski


  • Foto: mjr Robert Trembowelski

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: