Sarna zaklinowana w bramie. Raport Straży Miejskiej

  • Jakub Diakun
  • 2021-04-19 09:46:35
Sarna zaklinowana w bramie. Raport Straży Miejskiej
  • Foto: ARCHWIUM Straż Miejska w Szczecinku

W okresie od 12.04.2021 r. do 18.04.2021 r. strażnicy podjęli 132 interwencje Operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili 16 zdarzeń. Mieszkańcy Szczecinka w tym czasie zgłosili 30 interwencji. Jedną osobę strażnicy przekazali Policji Do miejsca zamieszkania doprowadzili 1 osobę. 3 zwierzęta zostały przekazane do schroniska dla zwierząt. Strażnicy zastosowali blokady na koła 12 samochodów. Pomogli w uruchomieniu 5 samochodów. 

10.10.2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom miast decyzję polecającą zlecenie podległym strażom gminnym (miejskim) dokonywania dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji; organizacji wspólnych patroli z Policją; prowadzenie innych form współpracy straży z Policją, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji; realizację pozostałych zadań tak, by realizowane były głównie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Strażnicy w dalszym ciągu zajmowali się również dostarczaniem pomocy żywnościowej dla osób poddanych kwarantannie a wymagających takiej pomocy.

12..04.2021 około godziny 19:20 w strefie aktywnego wypoczynku operator monitoringu wizyjnego zauważył chłopca poszukiwanego przez Policję. Patrol zmotoryzowany, który udał się na miejsce, przewiózł chłopca do KPP w Szczecinku. 

13.04.2021 około godziny 8:20 patrol straży miejskiej został wezwany na interwencję na ul: Dworcową, gdzie mężczyzna nie chciał opuścić autobusu komunikacji miejskiej. Po przyjeździe na miejsce zastano wskazanego mężczyznę, który upojony alkoholem spał na podłodze autobusu. Obudzony nie był w stanie stać o własnych siłach. Po wyprowadzeniu go z autobusu został doprowadzony do miejsca zamieszkania.  

17.04.2021 r. około godziny 9:00 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o sarnie uwięzionej w ogrodzeniu na ul: Staszica. Na miejscu strażnicy miejscy zastali sarnę uwięzioną pomiędzy prętami bramy. Aby ją uwolnić na miejsce musiano wezwać Państwową Straż Pożarną. Sarnę udało się uwolnić dopiero po przecięciu prętów ogrodzenia przez PSP.

Info: Straż Miejska w Szczecinku 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: