Samochód zarejestrujemy już normalnie

  • Adrian Wolanin
  • 2021-04-17 11:32:22
Samochód zarejestrujemy już normalnie
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Od najbliższego poniedziałku, 19 kwietnia, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczecinku powraca do tradycyjnej obsługi interesanta. Warto więc przypomnieć sobie kilka najważniejszych informacji, które pomogą sprawnie załatwić interesującą nas sprawę.

1. Dla osób, które chcą zarejestrować lub przerejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg wydawane są codziennie o godz. 7:35 numerki ze wskazaną godziną rejestracji. Biletomat wydający numerki włącza się o godz. 7:30, numerki są drukowane przez pracownika i opisywana jest na nich godzina przyjęcia. Ułożone są na dolnej części biletomatu. Po otrzymaniu biletu należy przyjść 5 min przed wskazaną godziną i zaczekać na wywołanie do danego stanowiska. Numery na rejestrację to symbol A np. A-001

2. Interesanci obsługiwani są w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. od 8:00 do 14:30, we czwartek zaś od godz. 8:00 do 15:30.

3. Pozostałe sprawy załatwiane są w Wydziale Komunikacji na bieżąco. Należy pobrać numerek z biletomatu i czekać na wywołanie do danego stanowiska.

Bilet z symbolem B np. B-002 – to: odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsc, wpisanie do DR haka, gazu, L, VAT-u, zawiadomienie o zbyciu pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu, wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych, karty pojazdu czy nalepki kontrolnej itd.

Bilet z symbolem C np. C -012 – to sprawy dotyczące kierowców praw jazdy.

Pamiętajmy, że bilet z symbolem b nie uprawnia do rejestracji pojazdów!

4. Można dokonać rezerwacji internetowej na stronie https://rezerwacje.powiat.szczecinek.pl. Rezerwacja dokonywana jest na 14 dni do przodu. Czyli jeśli na rejestracje nie ma wolnego terminu w ciągu 14 dni, to kolejny dzień jest uwalniany o godz. 0:00.

5. Osoby, które zakupiły pojazd używany na terenie Polski z polskimi tablicami rejestracyjnymi mają 30 dni na zgłoszenie nabycia lub przerejestrowanie pojazdu. Można takim pojazdem poruszać się po drogach pod warunkiem, że pojazd posiada ważne badania techniczne i jest ubezpieczony. Ubezpieczyć można pojazd na siebie na dotychczasowe numery rejestracyjne (po dokonaniu przerejestrowania na siebie ubezpieczyciel dokona aneksu do umowy zmieniając numer rejestracyjny).

6. Można dokonać zgłoszenia nabycia lub sprzedaży pojazdu poprzez:

- stronę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – www.esp.pwpw.pl – elektroniczna skrzynka podawcza systemu Pojazd i Kierowca (warunek – należy posiadać założony Profil zaufany)

- wysyłając pocztą lub zostawiając wniosek wraz z kserem umowy zakupu lub sprzedaży w Biurze Obsługi Interesanta Starostwo Powiatowe w Szczecinku ul. Warcisława IV 16 78 – 400 Szczecinek. Wnioski można pobrać na stronie www.powiat.szczecinek.pl wchodząc w zakładkę na skróty –> poradnik interesanta –> Wydział Komunikacji –> rejestracja –> itd. (link)

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: