PWiK sp. z o.o. w Szczecinku została kolejny raz doceniona

  • Artykuł sponosorowany
PWiK sp. z o.o. w Szczecinku została kolejny raz doceniona
  • Foto: TV Gawex

Szczecineckie wodociągi zdobyły dwa wyróżnienia w rankingach za 2020 rok i mogą się pochwalić tytułem Efektywna Firma 2020 i Brylant Polskiej Gospodarki 2020. Za Efektywną Firmę uznane zostają te firmy, które cechują się efektywnością i sprawnością działania. Brylanty Polskiej Gospodarki przyznawane są z kolei firmom, których wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.

Jak informują organizatorzy rankingu - magazyn przedsiębiorców „Europejska Firma” oraz Instytut Europejskiego Biznesu  spośród 85 187 polskich przedsiębiorstw, które zbadano, tytuł Efektywna Firma 2020 uzyskało 1 988 firm z województwa zachodniopomorskiego. Tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020 uzyskało z kolei 1 310 firm z województwa zachodniopomorskiego.

Instytut Europejskiego Biznesu oszacował wartość rynkową firm przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wykorzystując do analizy podstawowe wskaźniki. Tak oszacowana wartość rynkowa Szczecineckich wodociągów  wynosi 158,9 mln zł.

Prezes Andrzej Wdowiak: Należy podkreślić, że wszystkie dotychczasowe nagrody i wyróżnienia są efektem pracy wywiadowni gospodarczych i nie były w żadnym stopniu inspirowane przez Spółkę. Dwa kolejne tytuły to również efekt analizy sprawności działania spółki. Takie wyróżnienia jak Efektywna Firma i Brylant Polskiej Gospodarki  mobilizują nas do dalszej, jeszcze bardziej efektywnej  pracy.