Tygodniowy raport Straży Miejskiej. Nieletni amator piwa, pierwsza pomoc oraz nielegalne śmieci

  • Adrian Wolanin
  • 2021-04-12 11:16:40
Tygodniowy raport Straży Miejskiej. Nieletni amator piwa, pierwsza pomoc oraz nielegalne śmieci
  • Foto: https://www.facebook.com/SMSzczecinek

W okresie od 5.04.2021 r. do 11.04.2021 r. strażnicy podjęli 93 interwencje Operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili 9 zdarzeń. Mieszkańcy Szczecinka w tym czasie zgłosili 53 interwencje. Do miejsca zamieszkania doprowadzono 1 osobę 2 osoby ostały przekazane do zakładów opieki zdrowotnej. 4 zwierzęta zostały przekazane do schroniska dla zwierząt. Strażnicy zastosowali blokady na koła 6 samochodów. Pomogli w uruchomieniu 4 samochodów.

10.10.2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał wójtom, burmistrzom i prezydentom miast decyzję polecającą zlecenie podległym strażom gminnym (miejskim) dokonywania dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji; organizacji wspólnych patroli z Policją; prowadzenie innych form współpracy straży z Policją, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji; realizację pozostałych zadań tak, by realizowane były głównie w zakresie w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Strażnicy w dalszym ciągu zajmowali się również dostarczaniem pomocy żywnościowej dla osób poddanych kwarantannie, a wymagających takiej pomocy.

6.04.2021 około godziny 16:05 na ul: Koszalińskiej patrol straży miejskiej zauważył trzy osoby stojące przy bloku i spożywające piwo. Na widok radiowozu dwóch oddaliło się, a trzeci został wylegitymowany, był to nieletni szesnastolatek. Nieletni został doprowadzony do miejsca zamieszkania i przekazany matce.

7.04.2021 około godziny 19:00 patrol straży miejskiej udał się na ul: Artyleryjską, gdzie zgłoszono zasłabnięcie mężczyzny. Na miejscu zastano leżącego mężczyznę, który przewrócił się uderzając głową o znajdujący się tam betonowy klomb. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego strażnicy udzielili mu pierwszej pomocy zakładając opatrunek na głowę. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego mężczyzna został przekazany pod opiekę RM.

8.04.2021 około godziny 18:00 patrol straży miejskiej podejmował interwencję w sprawie śmieci porzuconych na ul: Leśnej. Tam strażnikom udało się ustalić sprawcę wyrzucenia śmieci. Sprawca został ukarany mandatem karnym oraz zobligowany do posprzątania podrzuconych śmieci.

9.04.2021 około godziny 8:00 patrol straży miejskiej udzielał pomocy dla pracowników MOPS w przewiezieniu do szpitala bezdomnego z amputowanymi nogami, który przebywał w noclegowni. Został przewieziony do centrum kardiologii, gdzie strażnicy przekazali go pielęgniarkom.

Info: Straż Miejska w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: