Połczyn czeka na dobre wieści

  • Jakub Diakun
  • 2021-04-11 13:16:59
Połczyn czeka na dobre wieści
  • Foto: Gmina Połczyn-Zdrój

Do końca kwietnia 2021 r. powinny zostać rozstrzygnięte nabory z funduszu dla gmin popegeerowskich – poinformowali przedstawiciele Rządu. Z terenu Gminy Połczyn-Zdrój  również złożono wnioski do tego funduszu. Chodzi o oczyszczalnie ścieków w Gawrońcu, oczyszczalnie ścieków w Bruśnie oraz drogę Sucha – Szeligowo.

Gmina mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje. Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji to 50 tys. zł, natomiast maksymalna to 5 mln zł i jest to kwota którą maksymalnie można pozyskać. W Polsce jest około 600 gmin popegeerowskich, zaś kwota do podziału w skali kraju to 250 mln zł. Jeżeli każda gmina otrzymałaby dotację, przypadłoby ok. 416 tys. zł na jedną. Uzyskaną dotację można przeznaczyć na trzy zadania. 

Aby wybrać trzy zadania z terenu Gminy jako proponowane do realizacji, w pierwszej kolejności Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek zwrócił się do Sołtysów o złożenie propozycji dotyczących Sołectwa, ze wskazaniem jednej priorytetowej. Następnie powołał komisję, która dokonała wyboru zadań mających szansę pozyskać dofinansowanie, biorąc pod uwagę kryteria oceny wniosków. W skład komisji weszli: Emilia Mazur, Jolanta Olszewska, Agnieszka Skrzyńska, Adam Słabkowski, Mariusz Rutkowski i Jarosław Król. Byli to przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Komisji Wiejskiej RM. 

Komisja dokonała wyboru trzech zadań, zgodnie z wytycznymi kierując się m.in. liczbą korzystających z powstałej infrastruktury, poprawą dostępności komunikacyjnej, wpływem przedsięwzięcia na rozwój gospodarczy, czy poprawę stanu środowiska naturalnego. Chodziło także o to, aby pozyskać środki na dokończenie inwestycji już trwających. Wybranymi zadaniami są: oczyszczalnia ścieków w Gawrońcu, oczyszczalnia ścieków w Bruśnie oraz droga Sucha – Szeligowo.

Wnioski o wsparcie najpierw weryfikował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który miał potwierdzić zlokalizowanie inwestycji w miejscowości w której istniały PGR-y. Następnie wniosek wraz z opinią trafił do gminy, po czym gmina składała kompletny wniosek do właściwego wojewody. Wnioski ostatecznie oceniane będą przez Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu. 

info: Gmina Połczyn-Zdrój 
 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: