Będą nowe mosty w Koszalinie

  • Jakub Diakun
  • 2021-04-11 07:55:42
Będą nowe mosty w Koszalinie
  • Foto: TV Gawex

Zgodnie z przedstawionym w lutym br. harmonogramem realizacji inwestycji prezydent Koszalina Piotr Jedliński ogłosił przetarg, którego przedmiotem  jest rozbiórka i budowa mostów drogowych w ciągu alei Monte Cassino w Koszalinie. Mosty mają być realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przetarg został również ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Zależy nam na tym, żeby na placu budowy była tylko jedna firma, która zacznie od prac rozbiórkowych, a zakończy pracę na oddaniu nowych mostów do eksploatacji. Uzyskany przy wyburzeniu gruz przeznaczymy na budowę miejskich dróg tymczasowych, zarówno docelowych, jak i jako podkład pod płyty betonowe – mówi prezydent Jedliński. – Oprócz mostów możemy spodziewać się także dodatkowych prac, np. pojawią się ciągi rowerowe, nowe schody przy Szpitalu Przeciwgruźliczym, a wjazd w ulicę Kutrzeby zostanie przebudowany.

Złożone oferty zostaną otwarte za dwa tygodnie, 22 kwietnia. Według wstępnych szacunków prace rozbiórkowe i budowa nowych mostów kosztować mogą ponad 43,5 mln zł.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał do zrealizowania w szczególności:

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wynikających z przepisów prawa (w szczególności prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, ustawy o drogach), które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na realizację robót budowlanych,

2) realizację robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie wykonanej
i zatwierdzonej dokumentacji projektowej dla dwóch mostów drogowych w ciągu alei Monte Cassino, jak również przygotowanie wniosku wraz z kompletem dokumentów, by uzyskać pozwolenia na użytkowanie obiektu/zgłoszenia zakończenia robót,

3) pełnienie nadzoru autorskiego.

Harmonogram działań związanych z rozbiórką i budową mostów w ciągu al. Monte Cassino

- Połowa lutego 2021 - ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego;

- Koniec marca 2021 - program Funkcjonalno-Użytkowy (jest gotowy)

- Połowa kwietnia 2021 - ogłoszenie przetargu; (ogłoszony 7 kwietnia)

- Koniec kwietnia 2021 - wybór wykonawcy;

- 20 miesięcy - projekt, rozbiórka, budowa;

- Grudzień 2022 - zakończenie inwestycji

info: UM Koszalin 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: