W Połczynie-Zdroju powstanie placówka wsparcia dziennego

  • Jakub Diakun
  • 2021-04-07 13:17:57
W Połczynie-Zdroju powstanie placówka wsparcia dziennego
  • Foto: Gmina Połczyn - Zdrój

Wczoraj (06.04.2021 r.) w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju dokonano komisyjnego otwarcia ofert na wykonanie kolejnych robót budowlanych w modernizowanym obecnie budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego. Powstanie tam Placówka Wsparcia Dziennego w ramach projektu „W rodzinie siła!”.

Projekt obejmuje utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego i będzie realizowany przez Gminę  Połczyn-Zdrój, wspólnie z czterema innymi podmiotami z terenu  województwa zachodniopomorskiego na podstawie partnerstwa z wnioskodawcą tj. Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych.

Po uruchomieniu planowanym w połowie roku, PWD działać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Placówka prowadzona będzie w formie mieszanej - opiekuńczej z elementami specjalistycznej. Uczęszczać będą mogły tam dzieci i młodzież  w wieku 6-18 lat z rodzin zakwalifikowanych  do projektu wg kryteriów wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz  pozostałe chętne z terenu miasta i gminy Połczyn-Zdrój. Projekt obejmuje wsparcie dla 20 rodzin, 26 rodziców  i 30 dzieci z tych rodzin.

Do postępowania zgłosiło się dwóch wykonawców: Bud-Max Sp. zo.o.Sp. J. z ofertą opiewająca na 246.852,37 zł brutto oraz P.P.U.H. POL-MAR Marek Niedźwiedzki, z ofertą 380.000 ł brutto. Projekt współfinansowany jest przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Przypomnijmy także, że nie tylko obiekt Centrum Kultury jest remontowany. Trwa przebudowa całej okolicy – m.in. fragmentów ulic Chopina i Wojska Polskiego. Będzie tam nowa nawierzchnia jezdni, zjazdów na posesje i chodniki z kostki brukowej oraz miejsca postojowych. Zbudowana zostanie też sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami. Roboty budowlane polegać będą na rozdziale istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i sieć kanalizacji deszczowej. W Pobliżu powstanie także szalet publiczny. Duża inwestycją jest także modernizacja Placu 1000-lecia Państwa Polskiego, znajdującego się również przy ul. W. Polskiego.

info: Gmina Połczyn-Zdrój 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: