Droga w Redle do remontu?

  • Adrian Wolanin
  • 2021-04-02 14:35:25
Droga w Redle do remontu?
  • Foto: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Gmina Połczyn-Zdrój złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Redle. Obecnie trwa oczekiwanie na rozstrzygnięcie.

W dniu 18 lutego 2021 r. Gmina Połczyn-Zdrój wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie o przyznanie dotacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Redło na działkach nr 108/10, 108/24, 108/37, 108/73, 108/76, 238 gm. Połczyn-Zdrój – etap I”.

Na odcinku objętym planowaną przebudową, tj. 0,988 km, gmina chce wykonać nową nawierzchnię bitumiczną wraz z regulacją kratek deszczowych. Całkowity koszt zadania brutto zgodnie z posiadanym kosztorysem inwestorskim oszacowano na 712 227,02 zł. Gmina Połczyn-Zdrój zapewnia 20% całości kosztów zadania w budżecie na rok 2021.

Info: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: