Ruszył Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

  • Adrian Wolanin
  • 2021-04-01 15:51:04
Ruszył Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021
  • Foto: https://www.gov.pl/

Dziś ruszył Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021. Udział w przedsięwzięciu jest obowiązkowy. Na szczęście, procedura nie należy do skomplikowanych, a czas na jej przeprowadzenie mamy do końca czerwca.

Objęte obowiązkiem spisowym są:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Jak można się spisać?
Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Respondenci uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Logowanie do aplikacji będzie możliwe m. in. przez Profil Zaufany.

W przypadku kiedy respondent nie ma możliwości dokonania samospisu np. z powodu braku dostępu do Internetu, ustawa nakłada obowiązek na poszczególne podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana na stronie Głównego Urzędu Statystycznego i stronie Spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z osobami, które nie spiszą się samodzielnie poprzez formularz elektroniczny, rachmistrze spisowi będą kontaktowali się telefonicznie lub osobiście.

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?
Jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Spisu.

Info: www.gov.pl

Przeczytaj podobne wpisy

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: