Zachodniopomorskie: ok. 125 tys. "trzynastek" jeszcze przed świętami

  • Adrian Wolanin
  • 2021-04-01 14:22:39
Zachodniopomorskie: ok. 125 tys. "trzynastek" jeszcze przed świętami
  • Foto: TV Gawex

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już wypłaca tzw. trzynastą emeryturę. Emeryci i renciści, którzy dostają swoje podstawowe świadczenie 1, 5 lub 6 dnia miesiąca, jeszcze przed świętami otrzymają „trzynastkę”.

Zachodniopomorskie oddziały ZUS wypłacą w sumie ok. 385 tys. dodatkowych rocznych świadczeń. Szczeciński oddział niemal 253 tys., natomiast koszaliński ok. 131 tysięcy. Już przed świętami „trzynastki” trafią do ponad 100 tys. świadczeniobiorców z regionu Szczecina i 25 tys. z terenu Koszalina.

Dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które pobierają m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Te osoby otrzymają „trzynastkę”, o ile do 31 marca miały ustalone prawo do jednego z tych świadczeń. Natomiast jeśli na ten dzień wypłata będzie zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to „trzynastka” nie będzie przysługiwać.

Wysokość trzynastego świadczenia wynosi 1250,88 zł brutto. Aby je otrzymać nie trzeba składać wniosku, bo zostanie wypłacone osobom uprawnionym z urzędu.

Karol Jagielski
regionalny rzecznik ZUS
województwa zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: