Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli w Połczynie–Zdrój

  • Jakub Diakun
  • 2021-03-26 14:03:51
Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli w  Połczynie–Zdrój
  • Foto: Gmina Połczyn - Zdrój

W związku z wprowadzeniem od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ograniczeń w funkcjonowaniu m.in. publicznych i niepublicznych przedszkoli informuję, że w okresie od 29 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci rodziców którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz dzieci rodziców, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Przedszkolu Samorządowym nr 2 „Pod Jarzębinką” będą prowadziły działalność dyżurujące grupy dla dzieci: Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka oraz Przedszkola Samorządowego nr 2 „Pod Jarzębinką” w Połczynie-Zdroj

info: Gmina Połczyn-Zdrój 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: