Najemco: złóż wniosek o dodatek mieszkaniowy!

  • Jakub Diakun
  • 2021-03-24 11:13:21
Najemco: złóż wniosek o dodatek mieszkaniowy!
  • Foto: Gmina Połczyn-Zdrój

31 marca 2021r. mija termin składania wniosków na dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju- Dział Świadczeń i Dodatków Mieszkaniowych wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Termin na złożenie wniosków mija z końcem marca. Dopłata do czynszu została wprowadzona ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:
    • posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego – warunek podstawowy;
    • utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
    • niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym;
    • posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.)

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu:
    • wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę, stanowi 75% miesięcznego czynszu, opłacanego przez najemcę  lub podnajemcę – nie może jednak być wyższy niż 1 500 zł miesięcznie;

Wymagane dokumenty:
    • wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”;
    • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie, przypadającym w 2019 r., na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu*;
    • oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu*;
    • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu, opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu:
    • na dzień złożenia wniosku
oraz

    ◦ na dzień 14 marca 2020 r.

Kontakt telefoniczny:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju – Dział Świadczeń i Dodatków Mieszkaniowych, Połczyn-Zdrój, ul. Koszalińska 8a, godziny przyjęć: poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 12.00, tel. 94 366 62 34 lub 35. 

info: Gmina Połczyn-Zdrój

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: