W regionie przybywa stulatków

  • Adrian Wolanin
  • 2021-03-19 12:05:45
W regionie przybywa stulatków
  • Foto: https://pixabay.com/

Osobom, które skończyły 100 lat przysługuje comiesięczne tzw. świadczenie honorowe. W Zachodniopomorskiem ZUS wypłaca 129 takich wyjątkowych świadczeń. W październiku ubiegłego roku było 122 mieszkańców regionu, natomiast w 2019 r. 88, którzy pobierali świadczenie honorowe.

W województwie zachodniopomorskim najstarszą osobą, której ZUS wypłaca świadczenie honorowe, jest 110-letnia mieszkanka Szczecina. Druga najstarsza osoba w regionie, również kobieta, mieszka w Kołobrzegu i ma 109 lat. W sumie szczeciński ZUS wypłaca 87 świadczeń honorowych, natomiast koszalińska placówka 42.

Wysokość świadczenia honorowego równa jest kwocie bazowej, którą używa się do obliczania emerytur i rent. Jest ona ustalana corocznie od 1 marca, a jej wysokość to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o pobrane składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie świadczenie honorowe wynosi 4512,41 złotych.

Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę z ZUS nie składają żadnego wniosku. W momencie ukończenia stu lat świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu przez Prezesa ZUS. Wniosek muszą złożyć ci stulatkowie, którzy dotychczas nie pobierali żadnego świadczenia z ZUS. Sytuacja ta najczęściej dotyczy kobiet, które zrezygnowały z pracy, aby zająć się dziećmi. Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego można złożyć w najbliższej placówce ZUS.

Karol Jagielski
regionalny rzecznik ZUS
województwa zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: