Kolejne rozmowy o centralizacji szpitali

  • Jakub Diakun
  • 2021-03-16 12:19:14
Kolejne rozmowy o centralizacji szpitali
  • Foto: TV Gawex

Związek Powiatów Polskich nie ustaje w działaniach mających na celu napiętnowanie rządowego pomysłu centralizacji szpitali. 11 marca 2021 roku starostowie z terenu całego kraju spotkali się w trybie online, aby podsumować posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W obradach, jako Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego uczestniczył starosta Krzysztof Lis.

Starostowie zauważyli, że podejmowane przez rząd działania zmierzają do wprowadzenia ustawy mającej na celu zmianę struktury właścicielskiej szpitali wraz z początkiem przyszłego roku. Istnieje możliwość, że rząd stanie się właścicielem większościowym przejmując 51% udziałów, co oznaczałoby, że w udziale samorządom powiatowym pozostałoby 49%. Starostowie nie chcą się na to zgodzić mówiąc jasno: „Pomysły i argumenty Ministerstwa Zdrowia to absurd”. Poparcie dla Związku Powiatów Polskich wyrazili: Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz część marszałków województw.

Podczas obrad niektórzy ze starostów zastanawiali się nad dalszą zasadnością inwestowania środków w szpitale w ramach budżetów własnych samorządów skoro te i tak już niedługo mogą stać się własnością rządu. Większość starostów, w tym również starosta Krzysztof Lis stoi na stanowisku, iż zaprzestanie inwestowania w placówki byłoby niewskazane ponieważ pacjenci oczekują świadczeń medycznych na jak najwyższym poziomie. Starosta wspomniał o planach inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w tym budowie Centrum Zdrowia Psychicznego. Ponadto zauważył, że jeśli rząd będzie chciał inwestować w szpitale wykorzystując nowe budżetowanie unijne 2021-2027 czy środki w ramach Krajowego Programu Odbudowy, to samorządy powiatowe z powodzeniem mogą robić to samo. Starosta podkreślał również, że przy ewentualnym wspomnianym już podziale właścicielskim w stopniu  51% administracja rządowa, 49% samorządy powiatowe, te ostatnie nie będą decyzyjne przy podejmowaniu ważnych kwestii, za to będą musiały współuczestniczyć np. przy pokrywaniu strat spółek, nie mając wpływu na sposób ich zarządzania.

Na zakończenie posiedzenia starostwie zachęcali do rozpropagowania filmów przygotowanych przez Związek Powiatów Polskich dotyczących środków finansowych asygnowanych na lecznictwo szpitalne w Polsce.

info: Piotr Rozmus 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: