Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję

  • Adrian Wolanin
  • 2021-03-07 17:24:26
Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję
  • Foto: KRUS OR w Koszalinie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że ogłoszony został II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.

Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny jest ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zadaniem konkursowym uczestnika jest ułożenie rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja nawiązuje do 30-lecia działalności KRUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy mieszkańców wsi i przebiegać będzie pod hasłem: Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy.

Pracę konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki Regulaminu Konkursu (link), tj. wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz dwa druki dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesłać do 09.04.2021 r.

  • na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl
  • lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa.

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe, a więcej szczegółów na poniższym plakacie.

Info: KRUS OR w Koszalinie

Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję
  • Foto: KRUS OR w Koszalinie

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: